بی شک اهمیت صنایع دارویی پویا، فعال و البته مستقل در هر کشور بر کسی پوشیده نیست. صنایع دارویی مریان در جهان از چنان قدرت استراتژیکی برخوردارند که با تولید اقلام دارویی خاص می توانند مرزهای دانش و به دنبال آن سلامت جامعه را به طور فزاینده ای جابه جا کنند. اگر بگوییم تلاش های همه اعضای تیم پزشکی اعم از پزشک، دندان-پزشک، داروساز، پرستار، ماما و بسیاری افراد دیگر زمانی تکمیل می شود که “دارو”ی مورد نیاز بتواند بدست بیمار برسد تا پاسخ درمانی مطلوب حاصل شود، اغراق نکرده ایم. و صد البته که تولید دارو حاصل گردش پرتوان چرخ های صنایع عظیم دارویی با همت داروسازان توانا و سایر متخصصین این امر می باشد.

فهرست